Xuất bản landing page với tên miền riêng

Kiến thức chung về tên miền

Tên miền giống như địa chỉ giúp người dùng tìm được đến website/landing page của bạn.

Để có một tên miền, bạn cần phải mua từ các nhà cung cấp tên miền. Một số nhà cung cấp tên miền phổ biến:

  • https://nhanhoa.com/

  • https://vn.godaddy.com/

  • https://www.pavietnam.vn/

  • https://www.matbao.net/

  • https://tenten.vn/

Sau khi mua tên miền, nhà cung cấp sẽ gửi cho bạn một tài khoản quản trị tên miền.

Bạn cần trỏ tên miền về hosting của 1Landing.vn để sử dụng.

Trỏ tên miền về hosting của 1Landing.vn

Bạn có thể trỏ ten miền chính, tên miền phụ, hoặc tên miền dạng thư mục con về landing page.

  • Ví dụ về tên miền chính: roakstore.com

  • Ví dụ về tên miền phụ: khuyenmai.roakstore.com; sanpham.roakstore.com; landing.roakstore.com

  • Ví dụ về tên thư mục con: roakstore.com/san-pham; roakstore.com/tin-tuc

Nếu bạn chạy tên miền chính (domain) hoặc tên thư mục con

Bạn vào trang quản trị tên miền và cấu hình 2 bản ghi sau để điều hướng tên miền đó về địa chỉ của 1Landing:

Host record: @ Type (Loại): A Value (Giá trị): 104.199.239.179

Host record: www Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): hosting.1landing.vn

Nếu bạn chạy tên miền phụ

Giả sử bạn có tên miền roakstore.com và muốn tạo tên miền phụ là khuyenmai.roakstore.com, thì bạn vào trang quản trị tên miền và cấu hình thêm một bản ghi như sau để điều hướng tên miền phụ đó về địa chỉ của 1Landing:

Host record: khuyenmai.roakstore.com Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): hosting.1landing.vn

Xác thực tên miền và bật SSL trên 1Landing.vn

Sau khi đã trỏ tên miền thì bạn cần xác thực tên miền này trên 1Landing, cách làm như sau:

Lưu ý: Nếu bạn chạy tên miền phụ thì điền tên miền phụ vào.

Xuất bản landing page với tên miền riêng

Sau khi trỏ tên miền và xác thực tên miền trên 1Landing, bạn có thể sử dụng tên miền đó cho các lading page của mình, cách làm như hình dưới:

Lưu ý: Nếu bạn dùng tên thư mục con thì điền thêm tên thư mục còn vào ô Nhập đường dẫn.

Sau đó bạn click vào nút Xuất bản lại là được.

Last updated