Tích hợp

Tích hợp Google Sheet

Tích hợp Google Sheet giúp bạn lưu thông tin khách hàng về file Google trang tính.

Tích hợp Nhanh.vn

Đồng bộ sản phẩm từ Nhanh sang 1Landing:

Đồng bộ đơn hàng từ 1Landing sang Nhanh.vn để xử lý:

Tích hợp Facebook Conversion API

Kể từ iOS 14, Apple đã cho phép người dùng iPhone quyền KHÔNG chia sẻ dữ liệu của họ với các ứng dụng và nhà quảng cáo, điều này làm cho Facebook Pixel không thu thập được dữ liệu với người dùng iPhone nữa.

Để đáp lại bản cập nhật iOS 14 của Apple, Facebook đã tung ra Facebook Conversions API với muc đích cung cấp cho các nhà quảng cáo một cách mới, riêng tư hơn để theo dõi dữ liệu quảng cáo.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về API Conversions tại đây: https://www.facebook.com/business/help/2041148702652965?id=818859032317965

Conversions API hoạt động song song với Facebook Pixel để tối ưu hiệu quả quảng cáo Facebook, cho phép gửi các dữ liệu về hành động (events) mua hàng của người dùng lên Facebook. Các server events này được gắn với một Pixel cụ thể. Để thiết lập cơ chế tối ưu này, bạn cần tạo một Access Token tương ứng với Pixel bạn đã tạo trước đó.

Bước 1: Tạo Access Token: Bạn truy cập vào Trình quản lý sự kiện trong Pixel và làm như sau:

Bước 2: Tích hợp Facebook Conversion API vào 1Landing

Bạn truy cập vào https://1landing.vn/setting/integration/index, click nút Kết nối và điền Access Token vào

Bước 3: Cài đặt Conversion API cho landing page

Bạn vào landing page, chọn Thiết lập trang > Mã chuyển đổi > Facebook Pixel ID, bạn thiết lập Conversion API theo định dạng như phần ảnh mẫu: ID FB Pixel|API (thay ID FB Pixel bằng ID bạn đã thiết lập ở bước 2, ký tự API giữ nguyên là chữ viết hoa, không thay đổi)

Last updated