Những điều cần biết về landing page

Landing page là gì?

Landing page (hay còn gọi là trang đích) là một trang web đơn, giúp bạn thuyết phục khách hàng thực hiện một hành động cụ thể, ví dụ như để lại thông tin, đặt hàng sản phẩm, gọi điện... Các hành động này được gọi là chuyển đổi.

Landing page khác gì website?

  • Landing page là một trang web đơn, có mục tiêu thu về chuyển đổi.

  • Website là một tập hợp nhiều trang web đơn (trang chủ, trang sản phẩm, trang thanh toán...), có mục tiêu giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của bạn và thu về chuyển đổi.

Các nội dung cơ bản của một landing page

Mỗi một sản phẩm/dịch vụ lại có một cấu trúc landing page riêng, tuy nhiên thông thường một landing page sẽ bao gồm các nội dung sau:

Giới thiệu

Loại nội dung này cần thu hút được sự chú ý của người đọc, đủ để họ tiếp tục xem những nội dung tiếp theo.

Trình diễn sản phẩm/dịch vụ

Làm cho người đọc thích thú về sản phẩm/dịch vụ của bạn, gợi cho họ ham muốn với những lợi ích mà sản phẩm/dịch vụ của bạn mang lại.

Tạo sử tin tưởng

Đưa ra các phản hồi tốt từ khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của bạn, những con số cụ thể, giải thưởng, những câu chuyện thành công khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của bạn.

Kêu gọi hành động

Khi khách hàng đã tin tưởng, bạn hãy đưa ra form đăng ký và nút kêu gọi hành động để người đọc thực hiện chuyển đổi (điền form đăng ký, click gọi điện, đặt hàng...).

Last updated