Hình ảnh

Để thêm hình ảnh vào landing page, bạn làm như clip hướng dẫn:

Lưu ý:

  • Bạn nên tạo tag và upload ảnh theo tag để quản lý ảnh dễ dàng hơn.

  • Khi upload, bạn giữ nút Ctrl để tải lên nhiều ảnh cùng lúc.

Alt ảnh và kiểu hiển thị

Alt ảnh là chú thích ảnh, dùng cho SEO

Kiểu hiển thị ảnh:

  • Default (contain): Ảnh giữ đúng tỉ lệ và phóng to/thu nhỏ lại cho vừa với bên trong box.

  • Cover: Ảnh giữ đúng tỉ lệ và lấp đầy toàn bộ box. Các phần thừa của ảnh sẽ được cắt đi và không hiển thị.

  • Fill: Ảnh sẽ thay đổi tỉ lệ và lấp đầy toàn bộ box (kiểu hiển thị này thường gây "méo ảnh").

Thay đổi kích thước ảnh

Viền và bo góc ảnh

Tạo viền ảnh:

Bo góc ảnh:

Đổ bóng cho ảnh

Overlay ảnh

Last updated