Sự kiện cho phần tử

Trên 1landing, bạn có thể gắn các sự kiện cho phần tử, ví dụ: chuyển section, mở liên kết, mở email, cuộc gọi... khi click vào một phần tử nào đó.

Cách gắn sự kiện cho phần tử như sau:

Đo lường các sự kiện

Việc đo lường các sự kiện giúp bạn theo dõi hiệu quả hoạt động của landing page, từng phần tử hoặc section.

  • Với Facebook Ads/Google Analytic, bạn chỉ cần gán cho sự kiện đó 1 cái tên sau đó điền tên sự kiện vào ô Tên sự kiện FB/GA. Tuy nhiên trước đó bạn cần phải cài mã pixel Facebook/ mã Google Analytic vào landing page.

Xem hướng dẫn cài mã pixel Facebook, Google Analytic tại đây

  • Với Google Ads, khi bạn tạo một chuyển đổi, Google sẽ cấp cho bạn ID và nhãn của chuyển đổi đó. bạn copy/paste ID và nhãn chuyển đổi vào sự kiện là có thể đo được.

Last updated