Sự kiện cho phần tử
Trên 1landing, bạn có thể gắn các sự kiện cho phần tử, ví dụ: chuyển section, mở liên kết, mở email, cuộc gọi... khi click vào một phần tử nào đó.
Cách gắn sự kiện cho phần tử như sau:

Đo lường các sự kiện

Việc đo lường các sự kiện giúp bạn theo dõi hiệu quả hoạt động của landing page, từng phần tử hoặc section.
    Với Facebook Ads/Google Analytic, bạn chỉ cần gán cho sự kiện đó 1 cái tên sau đó điền tên sự kiện vào ô Tên sự kiện FB/GA. Tuy nhiên trước đó bạn cần phải cài mã pixel Facebook/ mã Google Analytic vào landing page.
Xem hướng dẫn cài mã pixel Facebook, Google Analytic tại đây
    Với Google Ads, khi bạn tạo một chuyển đổi, Google sẽ cấp cho bạn ID và nhãn của chuyển đổi đó. bạn copy/paste ID và nhãn chuyển đổi vào sự kiện là có thể đo được.
Last modified 4d ago