Nhóm phần tử

Việc tạo nhóm phần tử sẽ giúp bạn cố định các phần tử liên quan với nhau và di chuyển chúng dễ dàng hơn.

Lưu ý:

  • Khi thiết kế responsive, các nhóm phần tử sẽ hiển thị giống nhau trên cả destop và mobile, vì vậy bạn nên lựa chọn các phần tử để nhóm chúng lại với nhau hợp lý. Sao cho hiển thị trên cả destop và mobile đều đẹp.

  • Khi nhóm các phần tử lại với nhau, bạn để ý các viền xanh bao quanh phần tử để đảm bảo tất cả các phần tử đều đã được chọn để nhóm lại.

Last updated