Gallery

Để tạo Gallery (một box gồm nhiều ảnh), bạn làm như sau:

Lưu ý: Bạn giữ phím Ctrl để chọn nhiều ảnh.

Để chèn video Youtube hoặc liên kết vào ảnh trong Gallery, bạn làm như sau:

Bạn cũng có thể điều chỉnh thời gian thay ảnh trong Gallery (mặc định là 2.000 ms - 2 giây), ẩn/hiện các ảnh thumb, tùy chọn vị trí hiện ảnh thumb (trên, dưới, trái, phải), thiết lập chiều rộng, chiều cao ảnh thumb.

Last updated