Cổng thanh toán

Cài đặt Cổng thanh toán giúp đơn hàng được chuyển sang cổng thanh toán sau khi khách đặt hàng xong

1Landing hỗ trợ cả 2 hình thức cổng nội địa và cổng thanh toán quốc tế (Visa, Master Card)

Bạn cần liên hệ với các bên thanh toán để yêu cầu họ cấp cho thông tin kết nối, sau đó kết nối cổng thanh toán với Nhanh.vn:

Với doah nghiệp đang kết nối nhiều cổng thanh toán, thì khi đặt hàng, 1Landing sẽ hiện ra thông báo sau để khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán mà họ muốn:

Khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ hiện ra thông báo cho khách biết:

Last updated