Danh sách lưu nháp

Khi bạn thiết kế landing page, cứ sau mỗi 1 phút hệ thống sẽ tạo ra một bản nháp. Việc này giúp đề phòng trường hợp có người khác vào thay đổi nội dung landing page của bạn, hoặc đang thiết kế thì mất điện gây gián đoạn.

Để xem lại danh sách các bản lưu nháp bạn làm như sau:

Bạn có thể xem trướckhôi phục lại các bản nháp đó. Bản nháp sẽ bị xóa sau 7 ngày.

Last updated