Nút bấm

Để chèn nút bấm Call to Action vào landing page, bạn làm như sau:

Bạn có thể chèn liên kết vào nút bấm, chọn mở liên kết dưới dạng cửa sổ mới hoặc cửa sổ hiện tại, tùy chọn Dofollow hoặc Nofollow (phục vụ cho SEO)

Last updated