Các kiểu thiết kế landing page trên 1Landing.vn

Khi tạo landing page bằng 1Landing.vn, bạn chọn một trong 3 kiểu thiết kế: Responsive, Mobile only, và Adaptive.

Responsive

Giao diện desktop và mobile phụ thuộc lẫn nhau.

Với kiểu thiết kế này, bạn cần hoàn thiện giao diện desktop trước, Lưu lại, sau đó click nút Xem trên thiết bị di động để căn chỉnh lại giao diện trên mobile.

Lưu ý:

  • Nếu có những phần tử (tiêu đề, ảnh, đoạn văn...) bạn chỉ muốn hiển thị trên giao diện desktop nhưng không muốn hiển thị trên mobile, thì bạn kéo nó ra khỏi khung mobile là được:

Mobile only

Giao diện desktop và mobile cùng sử dụng giao diện mobile, thường được chọn khi bạn muốn tập trung tới những khách hàng sử dụng điện thoại.

Adaptive

Giao diện desktop và mobile hoàn toàn độc lập.

Với kiểu thiết kế này, bạn cần bấm lần lượt cả 2 chế độ xem desktop và mobile để hoàn thiện thiết kế landing của mình.

Last updated